Video: Thành lập doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam.

192
mo-cong-ty-san-xuat-phan-mem-tai-viet-nam

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về việc thành lập doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam  trong chương trình Nhịp cầu NetViệt

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn: