Video: Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp thắc mắc về ngành nghề đăng ký kinh doanh

303
Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp thắc mắc về ngành nghề đăng ký kinh doanh

Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp thắc mắc của khán giả về vấn đề ngành nghề đăng ký kinh doanh .