Thành lập công ty tại Myanmar

343

Quý công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục thành lập công ty tại Myanmar để hoạt động kinh doanh, là một công ty tư vấn chuyên nghiệp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Chị dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục thành lập công ty tại Myanmar.

1.Ý kiến tư vấn:

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp phải phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

–  Có Dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

–  Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–   Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Hồ sơ Dự án đầu tư gồm:

– Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

– Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn đầu tư

– Văn bản xác nhận tính hợp pháp nguồn vốn đầu tư (Xác nhận số dư tài khoản tiền trong ngân hàng ít nhất là bằng hoặc lớn hơn nguồn vốn đầu tư…)

-Hồ sơ pháp lý của công ty (Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ …).

3.Quy trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến kèm theo hồ sơ dự án đầu tư gửi các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được hỏi ý kiến tiến hành thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của các cơ quan Bộ, ngành liên quan chấp thuận việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài của Khách hàng.

(Thời gian trên thực tế có thể kéo dài hơn quy định, điều này phụ thuộc vào phản hồi từ Cục Đầu Tư Nước Ngoài. Tuy nhiên trong trường hợp lâu hơn quy định, SB Law sẽ hỗ trợ Khách hàng làm việc với các cơ quan để có được kết quả trong thời gian sớm nhất )

4.Quy trình thành lập Công ty tại Myanmar

Khi Quý công ty đã được Nhà nước Việt Nam cấp phép đầu tư ra nước ngoài thì dự án của Quý công ty ở nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nước sở tại về hình thức, quy mô, phạm vi và lĩnh vực ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động.

* Lưu ý: Thời gian để nhận được chấp thuận đầu tư và cho phép thành lập công ty tại Myanmar có thể kéo dài hơn trên thực tế phụ thuộc vào quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ của Cơ quan có thẩm quyền Myanmar cũng như phải tuân theo quy định cụ thể của luật pháp nước sở tại. SBLaw sẽ làm việc thông qua phía đối tác tại Myanmar để hồ sơ của Khách hàng được xét duyệt một cách nhanh chóng nhất trong điều kiện có thể.

5.  Phạm vi công việc của luật sư

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

 • 1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :
 • Tư vấn các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;
 • Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để trao đổi về dự thảo hồ sơ đơn;
 • Điều chỉnh hồ sơ trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ.
 • 2.  Tục tục cấp phép:
 • Theo dõi quá trình cấp phép tại các cơ quan liên quan;
 • Cập nhật các yêu cầu sửa đổi của cơ quan liên quan, nếu có;
 • Chuẩn bị các tài liệu bổ sung và nộp cho cơ quan cấp phép (nếu cần); và
 • Nhận Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở ủy quyền của Quý Công ty.