Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam

327

Câu hỏi: Tôi là Phong, ở Hà Nội. Bạn tôi là nhà đầu tư nước ngoài (Pháp), nay bạn tôi có dự định thành lập một công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam thì có được không? Thủ tục ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện đầu tư

Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

-Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép; Khả năng tài chính được hiểu là: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

-Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

-Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hình thức đầu tư:

-Liên doanh với nhà đầu tư trong nước;

-Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;

-Mua phần vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh;

-Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Thứ hai, về thủ tục thành lập công ty:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư với cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó thì nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 Bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

-Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu);

-Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

-Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

-Một số tài liệu khác (nếu cần);

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư muốn thành lập công ty thì phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Điều lệ công ty;

-Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);

-Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai.

Bước 3: khắc dấu và công bố sử dụng mẫu dấu

Công ty thực hiện khắc con dấu. Công ty có quyền quyết định mẫu dấu và số lượng con dấu được sử dụng.

Sau khi có con dấu, công ty thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh gồm:

-Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);

-Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

-Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

-Phương án kinh doanh;

-Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

-Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

-Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

-Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

-Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

-Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

-Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính cho doanh nghiệp đề nghị.

Luật doanh nghiệp 2014 có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cụ thể như thế nào luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giải đáp trong video dưới đây: