Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ( Phần II)

333

6. Lập tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

–         Mẫu tờ khai được Cục sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho người nộp đơn. Người nộp đơn có thể sử dụng mẫu tờ khai được đăng tải trên trang Web http://.noip.gov.vn

–         Người nộp đơn cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo quy định về cách lập tờ khai.

–         Hàng hóa, dịch vụ cần được phân loại theo Bảng phân loại hàng dịch vụ của thỏa ước Nice (xuất bản lần thứ IX) tham khảo trên trang web http://.noip.gov.vn. Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ thực hiện việc đó và người nộp đơn phải nộp phí phân loại 

7. Cơ quan nhận đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đơn đăng ký nhãn hiệu  được nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ hoặc thông qua các luật sư và đại diện sở  hữu công nghiệp.

Vì đây là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi phải có kinh nghiệm, người nộp đơn nên tiến hành nộp qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để đảm bảo đơn đăng ký được cấp văn bằng bảo hộ.