Từ 20/01/2014, đổi tiền rách, hỏng không mất phí

252

Ngày 02/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2013/TT-NHNN quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo Ngân hàng Nhà nước, “tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông” là các loại tiền giấy (cotton, polymer), tiền kim loại đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng, biến dạng. Với loại tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông hoặc bị lỗi kỹ thuật khi in ấn (nguyên nhân khách quan), Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch và các ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm thu, đổi ngay. Người dân, các doanh nghiệp sẽ được đổi không mất phí, không hạn chế số lượng và không cần bất cứ thủ tục giấy tờ nào.

Như vậy, quy định về mức phí đổi tiền đối với tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản lẫn trong bó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (bằng 4% tổng giá trị tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được đổi nhưng mức phí tối thiểu cho một món đổi là 2.000 đồng) tại Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/08/2008 sẽ bị hủy bỏ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Theo đó, từ ngày 20/01/2014, cá nhân, tổ chức khi đổi tiền rách, hỏng sẽ không phải mất phí. Đặc biệt, đối với tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất, khách hàng có nhu cầu sẽ được đổi mà không yêu cầu thủ tục giấy tờ và không hạn chế số lượng.

Đối với tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản, việc thu đổi chỉ được thực hiện khi tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại. Trường hợp tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an. Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất 02 trong các yếu tố bảo an như: Hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số sêri, dây bảo hiểm; yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem văn bản đầy đủ tại Thông tư 25-2013-TT-NHNN