Phân biệt hợp đồng BCC và PPP trong hoạt động đầu tư

262

Câu hỏi: Tôi là Hằng.  Tôi mới vào công ty làm chưa lâu nên cũng không rõ nhưng có tiếp xúc với các hợp đồng liên quan đến hoạt động đầu tư thì chi thấy các hợp đồng ấy được ký hiệu là BCC và PPP. Tôi thực sự không hiểu lắm hai loại hợp đồng này khác nhau ở điểm nào. Qúy công ty có thể giải đáp và nói rõ cho tôi hai loại hợp đồng này khác nhau ở điểm nào được không?Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 giải thích về Hợp đồng PPP là:

“8. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Luật này”.

Theo khoản này, Hợp đồng PPP là Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đối tác công tư nghĩa là sự hợp tác giữa hai bên trong đó một bên là tổ chức công chính là cơ quan nhà nước có thẩm quyền kí kết trong hoạt động đầu tư, và một bên là tổ chức tư hay là các nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu đầu tư để phát triển, mở rộng thị trường. Vậy trong Hợp đồng PPP sẽ có một chủ thể tham gia là Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 9 điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 giải thích về Hợp đồng BCC là:

“9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”.

Theo khoản này, Hợp đồng BCC là Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong đó chủ thể hai bên của Hợp đồng này là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu hợp tác với nhau cùng đầu tư vào một lĩnh vực hoặc cùng hợp tác kinh doanh nhằm thu lợi nhuận.

Vậy điểm khác nhau cơ bản nhất giữa hai Hợp đồng BCC và PPP đó là về chủ thể của Hợp đồng. Trong khi ở Hợp đồng BCC thì chủ thể hoàn toàn là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu hợp tác với nhau cùng tìm kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, trong Hợp đồng PPP thì sẽ có một bên chủ thể là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong Hợp đồng này có sự tham gia của chủ thể đặc biệt là Nhà nước. Vậy các quy định cũng như các điều khoản điều chỉnh các quan hệ, các chủ thể trong hai loại hợp đồng này sẽ khác nhau.

Trong tiểu mục Hiểu đúng làm đúng của truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà có phần tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp về vấn đề hợp đồng.

Mời Quý vị đón xem tại đây: