Chi phí để đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

188

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp sản xuất, chúng tôi sáng tạo ra một kiểu dáng công nghiệp đối với một cái chai, đề nghị SBLAW báo phí tư vấn và đăng ký?

Trả lời: Về câu hỏi của doanh nghiệp, chúng tôi tư vấn như sau:

1. Tra cứu kiểu dáng công nghiệp: 10 đến 15 ngày làm việc và chi phí là 5 triệu đồng.
2. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 1 năm và chi phí là 10 triệu đồng.
Phí trên gồm phí Cục sở hữu trí tuệ và phí luật sư, chưa gồm 5% VAT
Để biết thêm thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, mời Quý vị xem Video tư vấn của luật sư SBLAW dưới đây: