Tư vấn về pháp luật bảo hiểm

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về bảo hiểm, S&B Law là đối tác pháp lý cho nhiều công ty bảo hiểm lớn của Việt Nam như công ty bảo biểm thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam.

Luật sư S&BLaw đang trao đổi phương án tư vấn
Luật sư S&BLaw đang trao đổi phương án tư vấn

Dịch vụ tư vấn pháp luật bảo hiểm của S&B Law gồm:

  • Tư vấn và đưa ra ký kiến pháp lý về thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;
  • Tư vấn về pháp luật bảo hiểm Việt Nam;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến phát triển các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ;
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát các hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và khách hàng;
  • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong các tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm tại tòa án và trọng tài.
  • Tư vấn về bảo hiểm và bắt giữ tàu biển.