Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên

S&B Law tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp lớn như IBM Việt Nam, VNPT, Taixin Printing Vina…

S&B Law cung cấp các gói dịch vụ tư vấn đa dạng và linh hoạt cho hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Luật sư S&B Law hợp bàn tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp
Luật sư S&B Law hợp bàn tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của S&B Law bao gồm:

  • Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước;
  • Xem xét và đưa ra ý kiến pháp lý đối với các giao dịch kinh doanh và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;
  • Xây dựng bộ văn bản mẫu cho doanh nghiệp gồm các hợp đồng, bảng biểu và các văn bản khác:
  • Cập nhật và lập báo cáo các văn bản mới và chính sách mới ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp:
  • Rà soát và đưa ra ý kiến pháp lý để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho ban giám đốc và hội động quản trị các quy chế hoạt động nội bộ bên trong doanh nghiệp.