Tư vấn luật hợp đồng

S&B Law sở hữu đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn tinh thông pháp luật, thành thạo kỹ năng, giỏi ngoại ngữ và giàu kinh nghiệm đàm phán, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng một cách tốt nhất.

Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng đàm phán, soạn thảo và giao kết các loại hợp đồng như kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng và xây dựng. Đặc biệt luật sư của S&B Law có thể sử dụng tiếng Anh trong việc đàm phán và giao kết hợp đồng cho khách hàng.

12

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của luật sư S&B Law bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch kinh doanh và thương mại;
  • Tham gia đàm phán hợp đồng thương mại và đầu tư, đặc biệt là hợp đồng liên doanh khi thành lập công ty liên doanh.
  • Tham gia đàm phán và giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
  • Soạn thảo và đưa ra ý kiến pháp lý trong các hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp đồng liên quan tới lĩnh vực bất động sản; xây dựng; tín dụng; thế chấp; cầm cố; cho thuê tài chính; bảo hiểm và các hợp đồng dân sự khác;
  • Rà soát, tư vấn, đưa ra ký kiến pháp lý và hiệu chỉnh bản nghi nhớ (MOU), hợp đồng/dự thảo hợp đồng giữa các bên;
  • Tư vấn, soạn thảo bộ hợp đồng mẫu phục vụ quá trình kinh doanh của khách hàng;
  • Cùng khách hàng tham gia giải thích, giải quyết các tranh chấp với đối tác phát sinh từ hợp đồng;