Tư vấn hàng không và vận tải

S&B Law tư vấn về luật trong lĩnh vực hàng không và vận tải. Chúng tôi am hiểu sâu sắc các quy định của pháp luật và biết cách áp dụng linh hoạt luật trog lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong lĩnh vực này.

S&B Law sẽ tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước trong các giao dịnh liên quan tới tài trợ, thuê, mua, bán, đăng ký và chứng nhận tàu bay và các phương tiện vận tải khác.

luật sư

Các luật sư của S&B Law họp để đưa ra ý kiến tư vấn

Các luật sư của S&B Law trợ giúp và hướng dẫn khách hàng trong việc đàm phán và soạn thảo các hợp đồng đa phương giữa các bên gồm bên cho vay, bên tài trợ, các nhà phát triển, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà thầu và các đơn vị sở hữu và khai thác tàu bay và các phương tiện vận tải khác.