Tư vấn các giao dịch thương mại quốc tế

Ngày nay, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và doanh nghiệp Việt đang tham gia mạnh mẽ và chủ động vào các giao dịch thương mại quốc tế.

Nhu cầu tìm kiếm một công ty luật có trình độ, chuyên môn, am hiểu về luật, chính sách và thông lệ trong thương mại quốc tế để tư vấn là rất cần thiết cho doanh nghiệp.

S&B Law với đội ngũ luật sư được đào tạo chuyên sâu và bài bản tại các quốc gia phát triển có đủ kinh nghiệm để tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Luật sư S&B Law đang thảo luận về vấn đề tư vấn thương mại quốc tế
Luật sư S&B Law đang thảo luận về vấn đề tư vấn thương mại quốc tế

Công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn soạn thảo, đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế với đối tác;
  • Tư vấn soạn thảo các giấy tờ, tài liệu luật quốc gia và quốc tế yêu cầu, đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và nước ngoài để đạt được các chấp thuận trong các giao dịch thương mại quốc tế;
  • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại các cơ quan tài phán như Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài quốc tế;
  • Tư vấn và đại diện theo ủy quyền cho khách hàng và các hiệp hội trong việc khởi xướng và quá trình điều tra các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ.
  • Tư vấn luật, tập quán và thông lệ quốc tế áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại quốc tế.