Sự khác nhau giữa thành viên góp vốn và thành viên hợp danh

363

Câu hỏi: Tôi là Chung, ở Hà Nội. Qua tìm hiểu tôi chỉ thấy điều 180 Luật doanh nghiệp 2014 – tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt. Tôi muốn hỏi thêm về luật chấm dứt tư cách của thành viên góp vốn của công ty hợp danh. Qúy công ty có thể phân biệt giúp tôi 2 loại thành viên góp vốn và thành viên hợp danh này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên:

  • Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh:

Việc chấm dứt tư cách thành viên của công ty hợp danh hiện nay chỉ được quy định tại Điều 180 Luật doanh nghiệp 2014:

+ Thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty

+ Thành viên hợp danh đã chết; bị Tòa án tuyên bố mất tích; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

+ Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty.

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định

  • Chấm dứt tư cách thành viên góp vốn của công ty hợp danh:

Tư cách thành viên góp vốn của công ty hợp danh chấm dứt khi:

+ Thành viên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác

+ Thành viên góp vốn tặng cho phần vốn góp của mình cho người khác

+ Thành viên góp vốn chết, người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty.

– Thứ hai, sự khác nhau giữa thành viên góp vốn và thành viên hợp danh

+ Thành viên hợp danh là thành viên bắt buộc phải có trong công ty hợp danh với số lượng tối thiểu là hai thành viên. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có cùng trình độ chuyên môn, là những người quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty cả về mặt pháp lý và thực tế, chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới trong quá trình hoạt động của công ty.

+ Thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân, không bắt buộc phải có trong công ty hợp danh, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi góp vốn vào công ty.

Tiêu chí Thành viên hợp danh Thành viên góp vốn
Số lượng Bắt buộc phải có ít nhất 2 thành viên Không bắt buộc phải có trong công ty
Chủ thể Cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự, có cùng trình độ chuyên môn. Không bị pháp luật cấm. Tổ chức hoặc cá nhân, không cần cùng trình độ chuyên môn.
Trách nhiệm Chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới trong quá trình hoạt động của công ty Chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Kết nạp thành viên, chấm dứt tư cách thành viên Phải được sự chấp thuận của ¾ thành viên hợp danh Phải được sự chấp thuận của 2/3 thành viên hợp danh
Quản lý công ty Đại diện theo pháp luật cho công ty Không có quyền
Hưởng lợi nhuận Theo tổng số vốn góp hoặc theo thỏa thuận Theo số vốn góp
Quyền hạn Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác, không được quyền nhân danh cá nhân hoặc thành viên khác thực hiện kinh doanh cùng ngành nghề với công ty đó. Có quyền như một thành viên trong công ty đối vốn.
Chuyển nhượng vốn Chỉ được chuyển nhượng vốn khi được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong công ty. Được chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

Trong chuyên mục Góc nhìn Chuyên gia, kênh InfoTV, VTVcab9, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề phòng vệ thương mại. Mời quý vị đón xem đoạn video sau: