Những đối tượng nào sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

268

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên Truyền hình Quốc hội, trong Chương trình Hiểu Đúng – Làm Đúng về những đối tượng nào sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Tình huống:  Nhà Hoa có 3 chị sống với nhau, tuy nhiên vì một vài lí do mà 3 chị em Hoa đã hiểu lầm là nhà hàng xóm có người nghiện và đã tìm đến luật sư xin tư vấn về những trường hợp phải đi cai nghiện bắt buộc, tuy nhiên, sau đó hỏi rõ ra thì mới biết là mọi việc chỉ là hiểu lầm.

Luật sư tư vấn:

Điều 96 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 có quy định về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

“Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận”.

Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2016/NĐ-CP), quy định cụ thể đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính gồm:

“1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định”.

Có thể thấy, việc người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì chắc chắn là phải có căn cứ chứng minh rằng người đó bị nghiện, bởi người bị nghiện có thể có những người bị áp dụng biện pháp này nhưng nếu người không bị nghiện thì không thể áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được. Sau khi có văn bản xác nhận của bên công an cùng địa phương mới có thể xác định được việc có hay không nghĩa vụ đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện.

Dưới đây là video giới thiệu về Công ty Luật TNHH SB LAW. Mời quý vị đón xem: