Trang chủ Dịch vụ Tư vấn Xây Dựng và hợp đồng EPC

Tư vấn Xây Dựng và hợp đồng EPC

SBLAW có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn về luật xây dựng và hợp đồng EPC.

Các luật sư của chúng tôi hỗ trợ và tư vấn các nhà thầu trong và ngoài nước chuẩn bị các gói thầu và thủ tục đấu thầu xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam.sb7

Đối với các hợp đồng xây dựng các dự ánhạ tầng tại Việt Nam, các uật sư của chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng xây dựng EPC.

SBLAW cũng am hiểu các điều kiện FIDIC đối với các dự án EPC/Hợp đồng chìa khóa trao tay để tư vấn cho các dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law