Trang chủ Dịch vụ Tư vấn pháp luật bảo hiểm

Tư vấn pháp luật bảo hiểm

SBLAW tư vấn cho các khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phí nhân thọ liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, luật lao động, quản trị doanh nghiệp và chính sách nội bộ của doanh nghiệp nghiệp bảo hiểm.sb2

Các luật sư  của chúng tôi tiến hành nghiên cứu, rà soát, soạn thảo quy chế hoạt động, chính sách và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm bồi thường đối với các khiếu nại bảo hiểm của khách hàng và người mua bảo hiểm, của doanh nghiệp bảo hiểm.

SBLAW là luật su  tư vấn bằng việc đưa ra các ý kiến, soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law