Trang chủ Dịch vụ Tư vấn Mua bán và Sáp nhập (M&A)

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập (M&A)

Cùng với hoạt đọng tái cấu trúc nền kinh tế, các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.

M&A là phương thức hiệu quả để nhà đầu tư tiếp cận thị trường, thi phần một cách nhanh nhất, tránh được rủi ro khi thành lập doanh nghiệp mới.

SBLAW
SBLAW

Với một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, am hiểu về M&A, chúng tôi trợ giúp khách hàng trong các công việc sau:

Thực hiện và giám sát điều tra soát xét toàn diện doanh nghiệp

Hợp tác với tư vấn tài chính để thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp

Soạn thảo báo cáo đánh giá pháp lý doanh nghiệp(Due Diligence).

Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng mua bán cổ phần và tài sản trong doanh nghiệp

Đàm phán và soạn thảo hợp đồng sáp nhập

Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình M&A.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law