Trang chủ Dịch vụ Tư vấn Luật phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn Luật phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp

S&B Law kinh nghiệm pháp lý đầy đủ và sâu sắc để tư vấn về phá sản doanh nghiệp, tình trạng mất khả năng thanh toán và tái cấu trúc để giúp chủ nợ thiết lập các biện pháp thu hồi nợ và giúp các bên vay nợ lên chiến lược thanh toán và tái cấu trúc doanh nghiệp mottj cách có hiệu quả và khả thi nhất.

 

S&B Law cung cấp các dịch vụ sau:

 

Tư vấn bảo vệ tài sản trong quá trình tái cấu trúc và phá sản

Tư vấn mua và bán tài sản trong quá trình phá sản

Lập kế hoạch tái cấu trúc cho doanh nghiệp

Tư vấn về thanh toán, cấu trúc lại và tài trợ vốn cho các khoản nợ của doanh nghiệp

Tư vấn thỏa thuận giãn nợ và hoãn nợ giữa chủ nợ và bên nợ

Tư vấn thanh lý tài sản thế chấp và tịch thu bất động sản trong quá trình phá sản

Tư vấn về quyền ưu tiên thanh toán cho các chủ nợ trong các vụ tranh chấp với các con nợ bị phá sản theo quy định luật phá sản.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law