Trang chủ Dịch vụ Tư vấn luật hợp đồng

Tư vấn luật hợp đồng

S&B Law có nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo, rà soát hợp đồng và giải quyết tranh chấp khi phát sinh vi phạm hợp đồng.

Một trong những vấn đề trong hợp đồng đó là phải chặt chẽ, rõ ràng và lường trước cũng như hạn chế được rủi ro cho khách hàng. Vì vậy, các luật sư S&B Law luôn tư vấn và đi cùng khách hàng trong các hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng lớn tại Việt Nam.

 

Dịch vụ tư vấn hợp đồng cụ thể mà S&B Law cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm:

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Tư vấn về sửa đổi, bổ sung điều khoản hợp đồng

Đưa ra các ý kiến pháp lý về các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng thương mại và hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp vi phạm hợp đồng bằng hòa giải và khởi kiện tại Tòa án và cơ quan trọng tài.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law