Trang chủ Dịch vụ Tư vấn dự án năng lượng

Tư vấn dự án năng lượng

Luật sư họp bàn tư vấn
Luật sư họp bàn tư vấn

SBLAW tư vấn cho nhiều khách hàng các dự án năng lượng và khai thác mỏ tại Việt Nam.

Các luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, rà soát các hợp đồng xây dựng nhà máy điện gồm nhiệt điện và thụ điện, tư vấn và tiến hành các thủ tục hành chính để lấy các giấy chứng nhận và các giấy tờ cần thiết từ các cơ quan quản lý để thành lập các nhà máy điện và tư vấn về các quy định pháp lý về thị trường năng lượng và khai thác mỏ tại Việt Nam.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law