Trang chủ Dịch vụ Tư vấn dự án bất động sản

Tư vấn dự án bất động sản

SBLAW tư vấn cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước liên quan tới việc chuẩn bị và đàm phán các hợp đồng cho thuê đất, các hợp đồng mua bán nhà ở và bất đọng sản.

Các luật sư họp bàn kế hoạch tư vấn khách hàng
Các luật sư họp bàn kế hoạch tư vấn khách hàng

Các luật sư của chúng tôi còn tư vấn cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quyền sử dụng đất và mua nhà ở tại Việt Nam.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law