Trang chủ Dịch vụ Tranh tụng và Trọng tài

Tranh tụng và Trọng tài

Trong trường hợp hòa giải không đạt được kết quả và  các bên không giải quyết được tranh chấp, các luật sư của S&B Law sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tranh tụng tại Việt Nam và nước ngoài..

S&B Law có mạng lưới đối tác tại 60 quốc gia trên thế giới sẽ trợ giúp khách hàng giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các vụ tranh chấp hợp đồng tới các vụ kiện dân sự phức tạp xuyên quốc gia.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã hỗ trợ khách hàng trong giải quyết tranh chấp
Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã hỗ trợ khách hàng trong giải quyết tranh chấp

 

Trong các vụ kiện tranh chấp mang tính chất quốc tế, S&B Law đóng vai trò tư vấn chính trong nước để hợp tác chặt chẽ với các hãng luật của các nước sở tại để giải quyết một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

Các luật sư của S&B Law có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế theo quy định tố tung của ICC và UNCITRAL.

Tại Việt Nam , S&B Law có nhiều kinh nghiệm trong việc trợ giúp khách hàng tìm ra cách thức giải quyết các vụ tranh chấp phức tạp và làm đại diện theo uy quyền hoặc luật sư trước tòa án và trọng tài thương mại.

Gửi yêu cầu tới Luật Sư SB Law