Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

15Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy Luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản:

Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp;

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, chương trình máy tính, cách thức thể hiện thông tin phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa trị bệnh cho người và động vật, …không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

SBLAW tự hào là một trong những đại diên sở hữu công nghiệp có đội ngũ luật sư sáng chế có nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành mọi thủ tục liên quan đến bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài

– Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của sáng chế /giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài (EU, Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc, Asean);

– Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;

– Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

– Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;

– Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

– Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;

– Đại diện cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định.

Mời Quý vị xem nội dung tư vấn của Luật sư SBLAW về việc đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích trên truyền hình.