Đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của một cơ sở sản xuất/kinh doanh với hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các cơ sở khác nhờ vào những dấu hiệu để nhận biết và có khả năng phân biệt sao giữa các sản phẩm, dịch vụ.

Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hành ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Dấu hiệu nhìn thấy được có thể được bảo hộ là nhãn hiệu nếu dấu hiệu đó có khả năng phân biệt, không lừa dối người tiêu dùng, và không có khả năng xung đột với các quyền đã được xác lập sớm hơn của các đối tượng khác như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, hoặc kiểu dáng công nghiệp của chủ thể khác.

S&B Law tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành mọi thủ tục liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu  tại Việt Nam và nước ngoài (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Asean và các quốc gia khác) các dịch vụ chính trong lĩnh vực này bao gồm:

– Tiến hành tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

– Dựa trên kết quả tra cứu, tiến hành tư vấn và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu.

– Tư vấn về khả năng sử dụng nhãn hiệu cho hàng hoá và dịch vụ liên quan.

– Đại diện cho khách hàng soạn thảo, nộp đơn và theo đuổi đơn để lấy Giấy chứng nhận nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết.

– Tiến hành thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

– Tiến hành điều tra tình trạng sử dụng của nhãn hiệu tại thị trường Việt Nam.

– Quản lý hồ sơ nhãn hiệu cho doanh nghiệp (trademark portfolio);

– Đại diện và theo dõi để giúp khách hàng tiến hành các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá;

– Đại diện và tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sủ dụng nhãn hiệu đang được thẩm định hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ;

– Xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các tập đoàn kinh tế hoặc các vùng địa lý đối với nhãn hiệu tập thể.

– Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ nhãn hiệu.

– Tư vấn và tham gia việc phòng chống hành vi vi phạm pháp luật về nhãn hiệu.