Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

13Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dạng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và có thể dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Các đối tượng không được bảo hộ là KDCN bao gồm:

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;

– Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật; Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng;

–  Kiểu dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

Dịch vụ của S&B Law trong lĩnh vực bảo hộ KDCN:

– Tra cứu thông tin về khả năng sử dụng và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) tại Việt Nam và nước ngoài (EU, Hoa Kỳ, Asean, Trung Quốc);

– Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ KDCN tại Việt Nam và nước ngoài;

–  Soạn thảo hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ KCCN ở Việt Nam và ở nước ngoài;

– Nghiên cứu và đánh giá, giám định khả năng vi phạm các quyền KDCN đang được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài;

– Thực thi bảo về các quyền KDCN đang được bảo hộ: điều tra, thực hiện biện pháp kiểm soát qua biên giới, giám sát, thương lượng /hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và nước ngoài;

– Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển giao quyền sở hữu KDCN tại Việt Nam và ở nước ngoài;