Đăng ký chỉ dẫn địa lý

16Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, có rất nhiều các sản phẩm nông sản gắn liền với các vùng miền, địa phương đã trở lên nổi tiếng. Vì vậy, cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương, việc xây dựng các chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể đang đặt ra hết sức cấp thiết. Theo quy định hiện hành, chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên. Ví dụ “Made inJapan” (điện tử), “Vạn Phúc” (lụa tơ tằm); “Bát Tràng” (gốm, sứ)..

Để đảm bảo rằng chỉ dẫn địa lý được sử dụng đúng và hợp pháp, S&B Law hiện cung cấp các dịch vụ sau liên quan đến việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý bao gồm:

– Kiểm tra khả năng bảo hộ của chỉ dẫn địa lý.

– Phối hợp với các viện và các cơ quan chức năng xây dựng đề án bảo hộ chỉ dẫn địa lý

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và nước ngoài.

– Tư vấn chủ sở hữu trong việc giám sát chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

– Theo dõi và thông báo cho khách hàng các hành vi xâm phạm liên quan đến chỉ dẫn địa lý.