Cơ quan tiếp nhận và trình tự xem xét Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

416

1. Cơ quan tiếp nhận Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trực tiếp hoặc thông qua đại diện sở hữu công nghiệp.

Vì đây là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi phải có chuyên môn cao, vì vậy, người nộp đơn nên nhờ các chuyên gia và luật sư sở hữu trí tuệ để họ nộp đơn và theo dõi tiến trình cấp văn bằng bảo hộ.

2. Trình tự xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Trình tự xem xét đơn đăng ký KDCN
Trình tự xem xét đơn đăng ký KDCN