Xây dựng nhà trên đất của gia đình chồng thì khi ly hôn có được chia tài sản không?

355

Câu hỏi: Tôi là Thủy. Tôi lấy chồng và ở chung với nhà chồng từ năm 1993, chúng tôi cũng đã làm được nhà trên mảnh đất của nhà chồng nhưng sổ đỏ chỉ mang tên chồng tôi. Nay chúng tôi ly hôn vậy miếng đất đó tôi có được chia đều cho cả hai vợ chồng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn và chồng bạn đã về chung sống với nhau cùng với gia đình chồng từ năm 1993 đến nay, trong đời sống hôn nhân hai vợ chồng bạn có xây dựng nhà trên mảnh đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) đứng tên chồng bạn. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn không nói rõ thời điểm được cấp Sổ đỏ cho chồng bạn là cấp từ khi nào, trong thời kỳ hôn nhân hay trước thời kỳ hôn nhân? Nguồn gốc của tài sản này được bố mẹ chồng tặng cho riêng chồng bạn hay cho chung cả hai vợ chồng hay do chồng bạn nhận chuyển nhượng từ người khác? Do đó, tùy vào từng trường hợp dưới đây, bạn có thể được chia mảnh đất hoặc tài sản trên đất như sau:

– Đối với mảnh đất:

Trường hợp 01: Mảnh đất này, chồng bạn có từ trước hôn nhân hoặc có được trong thời kỳ hôn nhân nhưng chồng bạn có căn cứ chứng minh rằng chồng bạn thực hiện việc nhận chuyển nhượng từ người khác bằng giao dịch riêng của chồng bạn (từ khoản tiền được tặng cho riêng) hoặc trước hôn nhân bố mẹ chồng bạn đã tặng cho chồng bạn mảnh đất này hoặc chồng bạn được thừa kế mảnh đất này. Lúc này, trong đời sống hôn nhân của hai vợ chồng, chồng bạn không có thỏa thuận với bạn về việc nhập mảnh đất này vào tài sản chung của hai vợ chồng thì mảnh đất này là tài sản riêng của chồng bạn, không thể chia cho bạn khi ly hôn.

Trường hợp 2: Mảnh đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nhưng hai vợ chồng bạn thỏa thuận với nhau chỉ để chồng bạn đại diện đứng tên trên Sổ đỏ cho cả hai vợ chồng. Hoặc, mặc dù trước đó là tài sản riêng của chồng bạn như trường hợp thứ nhất nhưng chồng bạn đã đồng ý nhập tài sản riêng vào tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Lúc này, mảnh đất này là tài sản chung của hai vợ chồng bạn và khi ly hôn sẽ được phân chia. Tuy nhiên, khi bạn và chồng bạn có thỏa thuận với nhau về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung của hai vợ chồng thì phải tuân thủ hình thức của pháp luật đất đai thì mới có hiệu lực. Tức văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực và hai vợ chồng bạn phải làm hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để đăng ký biến động đất đai. Vì căn cứ theo Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung:

“1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

– Đối với tài sản trên mảnh đất:

Nhà ở, các công trình phụ trên đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng bạn sẽ được xem là tài sản chung của hai vợ chồng căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Kể cả trường hợp mảnh đất là tài sản riêng của chồng bạn nhưng cả hai bạn cùng có công sức đóng góp để xây dựng căn nhà, các công trình phụ và tài sản khác gắn liền với đất thì theo quy định đây là tài sản chung của hai vợ chồng, sau khi ly hôn sẽ được phân chia.

Trong chương trình hiểu đúng làm đúng kênh truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW sẽ tư vấn với chủ đề Ly hôn khi vợ bị bạo hành. Mời các bạn xem tình huống sau: