Khi ly hôn phân chia tài sản như thế nào?

202
TOUR-NHA-TRANG-TEAMBUILDING-VINPEARL-LAND

Câu hỏi: Khi vợ chồng li hôn thì tài sản được chia như thế nào?

Luật sư trả lời: Khi hai vợ chồng do mâu thuẫn hay một số lý do nào đó mà không thể chung sống với nhau thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc li hôn.

Thường trong các vụ li hôn thì vấn đề được quan tâm và gây ra tranh chấp giữa hai bên đó là giải quyết việc phân chia tài sản vợ chồng.

Khi vợ chồng đang hạnh phúc thì không ai để ý hay quan tâm đến việc tài sản của vợ chồng như thế nào. Nhưng khi ly hôn thì vấn đề tranh chấp giữa hai vợ chồng là việc tài sàn nào là tài sản chung, công sức đóng góp của mỗi người và phân chia như thế nào?

Để giải quyết việc phân chia tài sản chung vợ chồng khi li hôn thì tại Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình có quy định về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn như sau:

1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Như vậy trước hết việc phân chia tài sản khi li hôn do vợ và chồng tự thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được thì mới yêu cầu Tòa án giải quyết và xác định đâu là tài sản riêng, đâu là tài sản chung vợ chồng.

Tài sản chung vợ chồng được phân chia theo nguyên tắc chia đôi, nhưng xem xét đến hoàn cảnh của mỗi bên, công sức đóng góp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con như quy định trên.