Hành vi trục lợi bảo hiểm xe cơ giới sẽ bị xử lý thế nào?

227
Nguồn Internet

Trong chương trình Hiểu đúng làm đúng trên kênh truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phân phân tích về hành vi trục lợi bảo hiểm xe cơ giới.
Dưới đây là nội dung chi tiết: