Hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

143
Nguồn: Internet

Ngày 01/01/2018, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Quốc hội ban hành chính thức có hiệu lực. Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trao đổi về những điểm mới của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chương trình Tiềm năng Việt Nam, kênh truyền hình Netviet-VTC10.

Dưới đây là nội dung chi tiết: