Hành vi đe doạ người khác không cho ly hôn sẽ bị xử lý thế nào?

208
Nguồn internet

Trong tiểu mục Hiểu đúng làm đúng kênh truyền hình Quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn về hậu quả của hành vi cản trở người khác ly hôn.

Dưới đây là nội dung chi tiết: