Có thể chuyển đổi công ty Hợp danh sang loại hình loại hình doanh nghiệp khác không?

207

Câu hỏi: Tôi là Huy, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Công ty hợp danh có được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp khác không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định tại chương IX Luật Doanh nghiệp năm 2014 về tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp thì có các loại hình doanh nghiệp sau có thể chuyển đổi loại hình kinh doanh:

– Công ty cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH (Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

– Công ty TNHH chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.

– Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành Công ty TNHH (Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

Đối với loại hình Công ty hợp danh do tính đặc thù vừa chịu trách nhiệm hữu hạn vừa chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác. Đồng thời vì một số lí do khác mà loại hình doanh nghiệp này không được phép chuyển đổi. Loại hình doanh nghiệp này cũng chỉ có thể hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp mà không thể chia, tách doanh nghiệp.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp thắc mắc của khán giả về vấn đề ngành nghề đăng ký kinh doanh. Mời quý vị đón xem: