Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề và xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

212

Câu hỏi: Mình là Thành, ở Hà Nội. Bên mình đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế và xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Qúy công ty vui lòng tư vấn thủ tục và báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW Qúy Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Chúng tôi được biết Khách hàng đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề và xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Do đó, SBLaw xin gửi đến Khách hàng bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau:

I.    THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

  1. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN ĐÁP ỨNG:

1.1 Trước hết, Khách hàng cần phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề của Công ty trong đó có đăng ký ngành nghề “kinh doanh lữ hành quốc tế”.

Thời gian thực hiện: trong vòng 3-5 (ba đến năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

1.2 Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành bao gồm:

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

-Quản trị lữ hành;

-Điều hành tour du lịch;

-Marketing du lịch;

-Du lịch;

-Du lịch lữ hành;

-Quản lý và kinh doanh du lịch.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau:

-Chủ tịch hội đồng quản trị;

-Chủ tịch hội đồng thành viên;

-Chủ tịch công ty;

-Chủ doanh nghiệp tư nhân;

-Tổng giám đốc; Giám đốc hoặc Phó giám đốc;

-Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Lưu ý: Phải có quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

1.3     Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Theo quy định của Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan, mức ký quỹ và phương thức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

– Mức ký quỹ cho hoạt động Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi triệu đồng);

– Phương thức ký quỹ: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

2.    TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM TRA HỒ SƠ

– Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ lên Tổng Cục Du Lịch;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Lưu ý: Sở Du lịch Hà Nội nơi Công ty đặt trụ sở có thể liên hệ với doanh nghiệp để hậu kiểm sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép và đi vào hoạt động.

II.     PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Chị và Quý Công ty dịch vụ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà Nội tại cơ quan có thẩm quyền; cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

-Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

-Soạn thảo bộ hồ sơ cần thiết;

-Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Theo dõi và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cấp phép;

-Nhận và bàn giao Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho Khách hàng

III.    PHÍ DỊCH VỤ CỦA SB LAW

-Phí dịch vụ cho việc cho các phạm vi công việc nêu trên là 30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng), trong đó:

-Phí dịch vụ cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (nếu có) là: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

-Phí dịch vụ cho việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mười lăm triệu đồng). Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước, 10% thuế giá trị gia tăng và các chi phí phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng.