Ghi tên thành viên gia đình lên sổ đỏ

243
Nguồn Internet

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lưc từ ngày 05.12.2017 đã bổ dung thêm trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Qui định mới này đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích về nội dung này trong chương trình Bản tin bất động sản, của kênh Info TV, dưới đây là nội dung chi tiết: