Có tên trong sổ hộ khẩu là có tên trong sổ đỏ?

171
Nguồn Internet

Mời quí vị và các bạn xem tình huống tư vấn pháp luật của luật sư Nguyễn Thanh Hà trong chương trình Hiểu đúng Làm đúng về việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây là nội dung chi tiết: