Trộm cắp bao nhiêu tiền thì bị xử lý hình sự?

181
Nguồn Internet

Trong chương trình Hiểu đúng làm đúng của Kênh truyền hình Quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn về vấn đề xử lý hình sự đối với tội trộm cắp. Dưới đây là nội dung chi tiết: