Tư vấn luật đất đai

306

Với các luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, S&B Law là công ty luật hàng đầu cung cấp gói tư vấn về luật đất đai.

Các luật sư của chúng tôi tư vấn luật đất đai trong mối quan hệ với các luật khác như Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản để đưa ra một giải pháp tư vấn toàn diện và có khả năng thực hiện trên thực tế.

Dịch vụ tư vấn luật đất đai của chúng tôi gồm:

Làm việc với khách hàng, đưa ra ý kiến tư vấn về các vấn đề đất đai, bất động sản và nhà ở.

Tư vấn và soạn thảo các văn bản, giao dịch và hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến các vấn đề như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia quá trình đàm phán, kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất tại tòa án và cơ quan hành chính;

Tư vấn, giải đáp, tư vấn về vấn đề khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến luật đất đai về thu hồi, bồi thường trong quá  trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư;

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà và quyền sử dụng đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);

Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.