Tư vấn pháp luật thừa kế

188

SB Law với đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật dân sự chuyên nghiệp, sẵn sàng trợ giúp khách hàng trong việc tư vấn pháp luật thừa kế.

Thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm có thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Dịch vụ pháp lý của SB Law trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thừa kế gồm:

  • Tư vấn về pháp luật thừa kế nói chung.
  • Tư vấn và soạn thảo di chúc theo yêu cầu của khách hàng;
  • Tư vấn về thừa kế theo di chúc;
  • Tư vấn về hàng thừa kế và và tỷ lệ chia di sản thừa kế
  • Tư vấn về thời hiệu và hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án thừa kế;
  • Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện, thu thập chứng cứ và hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án chia thừa kế;
  • Cử luật sư hoặc/và người đại diệntheo pháp luật thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.