Tư vấn luật thương mại liên quan tới nhượng quyền thương mại

208
tu-van-dang-ky-nhuong-quyen-thuong-mai

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động franchise, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động nhượng quyền
  • Tư vấn về hoạt động nhượng quyền lại cho bên thứ ba, nhượng quyền thứ cấp.
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền
  • Tham gia đàm phán nhượng quyền
  • Đại diện doanh nghiệp đăng ký nhượng quyền tại Bộ Công Thương.