Tư vấn luật thương mại liên quan tới Logistics

172
Logistics

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động Logistics, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics cho doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước
  • Tư vấn phân loại dịch vụ logistics theo quy định của luật và thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tư vấ pháp lý đối với các công việc được thực hiện trong hoạt động logistic của doanh nghiệp.
  • Tư vấn về cam kết trong WTO về hoạt động Logistic
  • Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ các bên trong hoạt động logistics
  • Tư vấn các trường hợp miễn trách nhiệm của doanh nghiệp logistics
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về hoạt động logistics.