Giải quyết tranh chấp lao động khi hợp đồng lao động hết hạn

292

Câu hỏi: Mình là Thúy. Mình có ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm với công ty kể từ ngày 18/12/2016. Đến ngày 18/11/2017, mình có làm đơn đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 18/12/2017 với lý do hợp đồng lao động hết hạn và không có nhu cầu ký tiếp hợp đồng. Ngày 30/11/2017, Giám đốc đã phê duyệt trên đơn đề nghị của mình là đồng ý không ký tiếp hợp đồng và yêu cầu mình hoàn trả lại số tiền thưởng đã chi giữa năm 2017 mới hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội với lý do số tiền thưởng này là chi trước cho cuối năm 2017, do mình chưa làm việc hết năm 2017 và kết quả làm việc trong những tháng trước đó (trong năm 2017) chưa đạt yêu cầu nên phải hoàn trả lại. Xin hỏi: Việc công ty không hoàn trả sổ bảo hiểm cho mình với lý do trên có đúng quy định của pháp luật hay không? Mình cần phải làm gì để lấy lại được sổ bảo hiểm của mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2012:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt khác, có thể kéo dài những không quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Như vậy, công ty không được lấy lý do trên để không trả sổ bảo hiểm xã hội. Công ty bạn phải có trách nhiệm trả sở bảo hiểm xã hội trong thời hạn 07 ngày, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bạn có thể khiểu nại với chính công ty và buộc phải trả sổ bảo hiểm xã hội đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian trên thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết: hòa giải viên lao động, tòa án, …

Trong chương trình Hộp tin Việt Nam, Kênh thông tin Kinh tế VTC8, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SB Law cùng với các chuyên gia M&A đã có buổi trao đổi về quy trình tư vấn một vụ M&A. Cũng trong buổi phỏng vấn, luật sư Nguyễn Thanh hà nhẫn mạnh tới vấn đề doanh nghiệp cần làm báo cáo thẩm tra pháp lý (Due Diligence) để biết được tình trạng thực sự của doanh nghiệp mà họ muốn mua, lường trước các rủi ro và soạn thảo được một hợp đồng mua bán và sáp nhập chặt chẽ, hạn chế rủi ro… Mời quý vị đón xem đoạn video sau đây: