Đào móng nhà gây ảnh hưởng nhà hàng xóm, có phải bồi thường?

185

Câu hỏi: Nhà tôi xây dựng năm 2010. Hiện nay gia đình hàng xóm kế sát bên đào móng làm nhà nhưng hạ đất xuống xâu 1.5 so với móng nhà tôi hiện tại làm hở móng nhà tôi ra có nguy cơ bị bị nứt móng và đổ nhà. Hỏi như vậy nhà hàng xóm có phải chịu trách nhiệm kè trả lại móng nhà cho tôi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Như vậy, khi gia đình hàng xóm đào móng để xây nhà thì họ có quyền sử dụng phần lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất hoặc theo giấy phép xây dựng đối với trường hợp bắt buộc phải xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, việc đào móng xây nhà không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất cũng như an toàn công trình lân cận.

Đồng thời, Điều 605 Bộ luật dân sự 2015 quy định Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra như sau:

“Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường”.

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu phía bên gia đình hàng xóm có lỗi trong việc gây thiệt hại cho gia đình bạn phải bồi thường thiệt hại. Nếu gia đình họ không tự nguyện bồi thường thì gia đình bạn có thể làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi người đó đang sinh sống hiện tại để yêu cầu bồi thường thiệt hại.