Vốn pháp định tối thiểu cần có của công ty liên doanh

191

Câu hỏi: Chúng tôi đang sở hữu một trung tâm thương mại có trụ sở tại LB Nga. Chúng tôi có nhu cầu tìm hiểu về việc thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam giữa một bên là hãng vận tải của Nga và một doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, XNK hàng hóa. Chúng tôi muốn hỏi là:

a, Các qui định của pháp luật về  Công ty trong nước sẽ là bên góp vốn hay phải là cá nhân góp vốn?

Trả lời:

Công ty liên doanh được hiểu là một loại hình hợp tác đầu tư do hai hay nhiều bên (một bên là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam) cùng thành lập ở Việt Nam. Có hai loại hình thức công ty liên doanh đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Theo quy định tại Việt Nam đối với một số ngành nghề kinh doanh không cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn điều lệ nên buộc phải thành lập công ty liên doanh.

Do bạn không nói rõ ngành nghề của công ty này, nên tôi không thể tư vấn cho bạn cụ thể được.

b, Trường hợp nếu bên nước ngoài muốn mua toàn bộ phần góp vốn của bên trong nước thì có được không? Các điều kiện nếu có? Tiêu chí nào để định giá tài sản của công ty để mua lại toàn bộ phần vốn góp.

Trả lời:

Như tôi đã trình bày ở trên. Theo quy định tại Việt Nam đối với một số ngành nghề kinh doanh không cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn nên tùy ngành nghề mà bên nước ngoài có thể mua toàn bộ phần góp vốn đó hay không.

c, Thuế thu nhập DN của công ty tại Việt Nam (trong các trường hợp có yếu tố nước ngoài như: công ty liên doanh & 100% vốn nước ngoài) là bao nhiêu %?

Trả lời:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào phần thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và phần thu nhập khác của doanh nghiệp. Thu nhập khác thường là phần thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản và các quyền tài sản.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = [Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập miễn thuế + Lỗ kết chuyển từ năm trước)] × Thuế suất

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Khoản chi được trừ + Thu nhập khác)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, mức thuế suất để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW sẽ trả lời biên tập viên Thành Phương về các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiêp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Mời quý vị đón xem tại đây: