Thủ tục hoãn thi hành hình phạt

198

Người bị xử phạt tù đang được tại ngoại, theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Hình sự, Tòa án có thể cho hoãn chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp sau đây:

·         Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe phục hồi;

·         Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

·         Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

·         Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến một năm.

Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt tù lại phạm tội mới, thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt.

Khi có một trong số trường hợp nêu trên, người bị kết án có yêu cầu hoãn chấp hành hình phạt tù, thì làm đơn, đính kèm các tài liệu sau:

+ Chứng minh nhân dân,

+ Bản sao hộ khẩu, các tài liệu về mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi,bệnh nặng, lao động duy nhất.

Chú ý: Lao động duy nhất cần được hiểu là chỉ có người bị kết án là người đang trong độ tuổi lao động ( không phải là lao động chính).

Người phải thi hành án bị ốm nặng hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định hoặc được người được thi hành án đồng ý cho hoãn thi hành án có đơn xin hoãn thi hành án

– Cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý đơn và ra quyết định hoãn thi hành án.

Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

– Đơn yêu cầu  hoãn thi hành án;

– Xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên về việc người phải thi hành án ốm nặng;

– Tài liệu thể hiện lý do chính đáng hoặc văn bản (biên bản) thể hiện việc người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn việc thi hành.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)