Đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất

186

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật BHXH đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân (CAND) giai đoạn từ ngày 1-1-1995 đến 31-12-2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương.

Quyết định này áp dụng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND; học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí học tại các trường CAND hoặc gửi học tại các trường ngoài CAND giai đoạn từ ngày 1-1-1995 đến ngày 31-12-2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương, hiện nay đang công tác hoặc đã thôi công tác (phục vụ) trong CAND, được đóng BHXH bổ sung cho thời gian hưởng sinh hoạt phí, để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật BHXH… Mức đóng BHXH bổ sung vào quỹ BHXH đối với đối tượng trên như sau: Mức đóng BHXH bổ sung hằng năm = Số đối tượng x mức lương tối thiểu chung từng giai đoạn x tỷ lệ đóng x số tháng đóng.

Tỷ lệ đóng BHXH bổ sung bằng 14% mức lương tối thiểu chung/người/tháng thời gian đóng bổ sung. Kinh phí đóng BHXH bổ sung vào quỹ BHXH đối với đối tượng quy định nêu trên do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Quyết định này không áp dụng để giải quyết lại chế độ BHXH với đối tượng nêu trên đã được BHXH CAND hoặc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng.

Quyết định 13/2014 có hiệu lực từ ngày 26/3/2014./.

Download văn bản tại  13_2014_QD-TTg_14222838