Thành lập công ty Hồng Kông

342
Luật sư SBLAW tiếp đối tác tại Hồng Kong

Chúng tôi hiểu rằng, Quý Khách hàng đang có nhu cầu thành lập một công ty tại Hồng Kông để tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại tại Việt Nam và một số quốc gia khác trong khu vực.

Do đó, SB Law gửi tới Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ pháp lý cho việc thành lập công ty tại Hồng Kông để Quý Khách hàng tham khảo.

1.  Tư vấn sơ bộ.

Theo quy định của pháp luật Hồng Kông, công dân hoặc tổ chức của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiến hành thành lập công ty tại Hồng Kông.

Điều kiện để thành lập công ty tại Hồng Kông so với một số quốc gia khác trong khu vực có nhiều điểm tương đối thuận lợi. Cụ thể như sau:

– Mức vốn tối thiểu: 1HK$ (Một Đôla Kông). Mức vốn này không áp dụng đối với các trường hợp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực có điều kiện như tài chính, ngân hàng, v.v.

– Pháp luật Hồng Kông không yêu cầu phải bổ nhiệm Giám đốc là người cư trú tại Hồng Kông. Tuy nhiên, thư ký công ty bắt buộc phải là người cư trú tại Hồng Kông và phải có địa chỉ văn phòng công ty tại Hồng Kông.

– Thời gian đăng ký thành lập công ty tại Hồng Kông tương đối nhanh chóng: Khoảng 2,5 tuần kể từ ngày hoàn tất hồ sơ và nộp lên cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Hồng Kông là một vùng lãnh thổ có nhiều quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, pháp luật Hồng Kông áp dụng nguyên tắc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên nguồn gốc lãnh thổ của thu nhập.

Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, thực hiện hợp đồng được thực hiện chủ yếu ngoài lãnh thổ Hồng Kông thì doanh nghiệp sẽ được xem xét miễn thuế cho các thu nhập có nguồn gốc từ lãnh thổ nước ngoài.

Trường hợp, thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Hồng Kông, thuế thu nhập doanh nghiệp là 16.5%.

2.   Phạm vi công việc của SB Law

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1.     Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

  • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
  • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;
  • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
  • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
  • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
  • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
  • Dịch các tài liệu sang tiếng việt.
2.     Thủ tục cấp phép:

  • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc cấp giấy phép đầu tư.

3.  Chuyển giao tài liệu 

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh được nộp tại cơ quan cấp phép.

Quý Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này. SB Law sẽ cung cấp các bản dịch Tiếng Việt của những tài liệu này (hoặc các đoạn trích), tuy nhiên, những tài liệu được dịch nên được sử dụng nhằm mục đích tham khảo, không nhằm mục đích chấm dứt nghĩa vụ phải thực hiện của Quý Khách hàng.