Quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

310

–         Trường hợp được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu được ghi nhận và đăng bạ vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, người nộp đơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu

–         Người nộp đơn là chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có quyền sau:

  • Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
  • Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ.
  • Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.