Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình

272

Các luật sư của SB Law thấu hiểu những sự tế nhị trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới hôn nhân và gia đình, vì vậy, luật sư của chúng tôi khi giải quyết vấn đề này thường đưa ra những giải pháp thỏa đáng, trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật hiện hành và đặc biệt đảm bảo bí mật đời tư của khách hàng.

Các dịch vụ của luật sư SB Law gồm:

  • Tư vấn và đưa ra phương án hoà giải trong vụ án ly hôn;
  • Tư vấn về vấn đề nhân thân, phân chia tài sản, con trong vụ án ly hôn;
  • Tư vấn hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong vụ án ly hôn;
  • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện các vấn đề liên quan tới hôn nhân và gia đình;
  • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện các vụ việc liên quan tới hôn nhân và gia đình;
  • Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi và đặc biệt thủ tục nhận nuôi con nuôi cho người nước ngoài.